Bemarking

Bemarking

Terwyl ‘n webwerf die fokuspunt van jou aanlynbemarking kan wees, behoort dit ondersteun te word deur aanlyn- en ander kanale en media soos sosiale media, e-pos, video, elektroniese brosjures en ander dokumente, en gedrukte media. SuproNet verskaf ontwerp-, ontwikkeling-, monitoring-, meet, ontleding- en verslaggewingdienste om jou bemarkingsaktiwiteite te ondersteun.

BEMARKING

Bemarking behoort gedoen te word deur ‘n kombinasie van kanale en media te gebruik wat gepas is vir jou besigheid. Een van die utidagings van bemarking, is om die sukses daarvan te meet. Daar is ‘n ou gesegde dat slegs die helfte van bemarkingsbesteding doeltreffend is maar dat ons nie weet watter helfte dit is nie.

Met aanlynbemarking is dit makliker om die effek van bemarkingsaktiwiteite te meet as wat dit is met ander bemarkingsmetodes. Dit is ook makliker om die effek van ander bemarkingsmetodes op jou aanlynresultate te meet. Om hierdie metings met ‘n mate van akkuraatheid en bruikbaarheid te doen, is deeglike beplanning, goeie utivoering, akkurate meting, intelligente ontleding en oorwoeë reaksie nodig. Dit vereis ook goeie samewerking tussen aanlyn- en ander bemarking en aanlyn- en ander meting van resultate. Resultate (uitsette) behoort uiteindelik gemeet te word in terme van besigheidsukses (bv. winsgewendheid) en nie in terme van “views”, besoekers en ander intermediêre parameters nie.

SuproNet kan jou help met:

 • Besluitneming oor watter (veral aanlyn-) bemarkinsgkanale gebruik gaan word.
 • Beplanning van bemarkingsveldtogte oor verskillende kanale.
 • Bestuur van bemarkingsveldtogte oor verskillende kanale.
 • Ontwerp en ontwikkeling van meet- en ontledingstelsels om resultate te moniteer en te ontleed.
 • Koppel van bemarkingsaktiwiteite met meetbare aanlyn- en fisiese resultate.
 • Vergelyking van koste en voordele van verskillende kanale en aktiwiteite om jou bemarkinsgbegroting doeltrefefnd te bestee.

Op ‘n meer basiese vlak kan SuproNet jou help deur die volgende dienste:

 • Skep grafika en stel jou aanlynkanale op om jou korporateiwe identiteit weer te gee en jou bemarkingsboodskap te versterk.
 • Integreer ander aanlynkanale met jou webwerf deur ikone, skakels en voere.
 • Skep raamwerke (“templates”) vir plasings sodat jou inhoud ‘n eenvormige, professionele voorkoms het.
 • Moniteer (meet) gebruik, ontleed resultate, lewer verslag en gee raad.
 • Bestuur aanlynkanale deur gereelde plasing van inhoud, monitering en nagaan van kommentaar en aktiwiteit en verwittig jou wanneer aksie nodig is.
 • Skep e-poshandtekeninge wat in ooreenstemming is met jou korporatiewe identiteit en bemarkinsgboodskap.
 • Skep raamwerke (“templates”) vir aanbiedings en aanbieidngsmateriaal (bv. vir PowerPoint).
 • Ontwerp digitale en drukitems wat deel uitmaak van jou kommunikasie- en bemarkingsaktiwiteite. Dit sluit in beisgheidskaartjies, briefhoofde, brosjures, advertensiepamflette, uitnodigings en kennisgewings, vorms, verslae, advertensieborde, baniere, CD/DVD ettikette, skermskutte (“screen savers”), rekenaarmuurpapier, kalenders, skyfievertonings en video’s.

Aanlynbemarkingskanale waarmee SuproNet van hulp kan wees sluit in:

 • Sosiale media soos:
  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • Twitter
 • Aanlynwinkels soos Shopify.
 • E-pos, insluitende die opstel en bestuur van massa-e-posstelsels en poslyste.

Begin jou projek.

KONTAK ONS