Korporatiewe Identiteit

Korporatiewe Identiteit

Die ontwikkeling van ‘n nuwe handelsmerkidentiteit begin baie keer met die embleem of logo. SuproNet ontwerp onderskeidende logo’s wat die organisasie se identiteit weerspieël en brei dit uit na besigheidskaartjies, briefhoofde, e-poshandtekenings, aanbieidngsmateriaal, webwerwe, brosjures, vorms, verslae en ander media wat die organisasie verteenwoordig.

KORPORATIEWE IDENTITEIT

Die ontwikkeling van ‘n handelsmerkidentiteit begin baie keer met die ontwerp van ‘n logo of embleem. Aangesien ‘n besigheid se logo die grondslag is vir die bou van ‘n handelsmerkidentiteit, is dit noodsaaklik dat die logo ontwerp word om die besigheid te weerspieël maar ook doeltreffend is in alledaagse gebruik. SuproNet munt uit in die ontwerp van moderne en eenvoudige maar doeltreffende logo’s.

‘n Korporatiewe identiteit strek veel verder as net ‘n logo. Die aard van die besigheid en sy benadering tot besigheid, sy kliënte en sy omgewing behoort uitgebeeld te word in sy kommunikasie met alle belanghebbendes. SuproNet kan jou help om die volgende te ontwerp:

  • Briefhoof: Logo, korporatiewe styl en gekose inligting vir gedrukte briefhoofde of raamwerke (“templates”) vir digitale dokumente in gewilde formate soos Microsoft Word.
  • Besigheidskaartjies.
  • E-poshandtekeninge: E-pos is die dominante vorm van kommunikasie in vandag se besigheidswêreld en ‘n professionele handtekening vir jou besigheid sal jou handelsmerk versterk.
  • Webwerf: Ontwikkel jou webwerf in ooreenstemming met jou korporatiewe identiteit en die boodskap en funksionaliteit wat jy benodig of verskaf grafiese en stylelemente vir die ontwikkeling van jou webwerf inhuis of deur ‘n 3de party.
  • Profielgrafika: Grafika om te gebruik oral waar jy ‘n aanlynteenwoordigheid het soos op sosiale media (Facebook, Google+, ens.), besprekingsforums (bv. avatars) en aanlynwinkels.
  • Dekbladsye: Dekblaaie vir verslae en ander korporatiewe dokumente.
  • Vorms: Logo en korporatiewe styl vir gedrukte en digitale vorms.
  • Advertensiemateriaal: Insluiting van logo en ander korporatiewe grafika en styl in gedrukte and digitale advertensiemateriaal soos baniere, kennisgewingborde, aanwysingsborde, uitnodigings, pamflette, advertensies in gedruktemedia en korporatiewe geskenke.

Om jou te help om te verseker dat die logo en ander elemente van die korporatiewe identiteit korrek en deurgaans dieselfde gebruik word, kan SuproNet ‘n handleiding of riglyne (“brand manual”) ontwikkel vir die gebruik van die logo en ander identiteitselemente.

Begin jou projek.

KONTAK ONS